לכתיבת תפילין יש הלכות מאד ברורות שעל סופר הסת”ם לקיים בזמן כתיבת התפילין,

לדוגמא: בכל כתיבת שם ה’ על הסופר להזכיר בפיו “לשם קדושת ה’ “

בנוסף על הסופר להיות ירא שמים ויש כאלה שגם מקפידים שהסופר שכותב להם את התפילין יטבול קבוע במקווה.

הלכה נוספת שיש בכתיבת תפילין היא סדר כתיבת הפרשיות וכך כתב הרב עובדיה יוסף זיע”א בספרו ילקוט יוסף: 

א מצות תפילין שיכתוב ארבע פרשיות, שהן: פרשת קדש לי כל בכור עד למועדה מימים ימימה, פרשת והיה כי יביאך עד כי בחוזק יד הוציאנו ה’ ממצרים. ופרשת שמע עד ובשעריך. ופרשת והיה אם שמוע עד על הארץ. וצריך לכותבן כסדר הזה, לכתוב תחלה הקודמת בתורה. ואם שינה פסול. ויש אומרים שצריך להקדים לכתוב תפילין של יד ואחר כך תפילין של ראש. ויש אומרים שיש לכתוב תחלה של ראש ואחר כך לכתבו של יד, מפני שמעלת תפילין של ראש גדולה יותר משל יד. ועל כל פנים לכולי עלמא בין אם הקדים לכתוב של ראש ובין אם הקדים לכתוב של יד, התפילין כשרים בלי שום פקפוק.  [ילקוט יוסף על הלכות תפילין מהדורת תשס”ד, סימן לב הערה א].

לברר אם התפילין נכתבו על ידי סופר ירא שמים

זה לא סוד שהיום ניתן בקלות להדפיס במהירות כמעט כל מה שרוצים באיכות טובה, לא לחינם צוותה אותנו התורה שהתפילין יכתבו ע”י יהודי ירא שמים, יש בכך מעלות וסודות עליונים. רק אם נקנה מסופר ירא שמים אמיתי נוכל להיות רגועים שהתפילין באמת נכתבו בצורה מהודרת עם כוונת המחשבה והלב ! 

גודל התפילין

יש גדלים שונים לתפילין, לדוגמא מנהג חב”ד להניח תפילין גדולים וחלק מהמקובלים מניחים תפילין קטנות גם כדי שיהיה מקום להניח יחד 2 זוגות תפילין, רש”י ורבנו תם.

רוב עדת ישראל מניחים תפילין בינוניות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *