משך הקורס:85 שנה

עלות:102,000,000,000(או 100,000,000 לחודש)

גיל:7 עד168

טיסות ל…:קניה,דרום אפריקה,